Eerste afspraak:

 

1. Voor de eerste afspraak vragen wij u mee te nemen:

- Uw verzekeringspas;

- Uw legitimatiebewijs (paspoort,identiteitskaart of rijbewijs);

- De verwijzing van de huisarts (als die er is);

- Een badlaken of grote handdoek.

 

2. Met verwijzing van een arts worden tijdens de eerste afspraak ook de administratieve gegevens opgenomen, een intake afgenomen en eventueel gestart met het onderzoek.

 

3. Zonder verwijzing van een arts (geen probleem) worden tijdens de eerste afspraak de administratieve gegevens opgenomen en vindt een screening en intake plaats. De bevindingen worden aan de huisarts gerapporteerd. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit kenbaar maken bij uw therapeut.

 

4. Wanneer u een afspraak heeft hoeft u zich niet te melden, u kunt in de wachtkamer plaatsnemen. De therapeut komt u ophalen. Wij streven ernaar om u op de afgesproken tijd op te halen, maar vragen om uw begrip als u even moet wachten.

 

Volgende afspraken

 

5. Graag uw afsprakenkaartje en zo nodig een badlaken meenemen bij de volgende afspraak.

 

6. Bij verhindering van een afspraak wordt u gevraagd tijdig af te bellen. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor de behandeling, indien niet ten minste 24 uur van te voren afgezegd, in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten openingstijden kunt u een bericht achterlaten op het antwoordapparaat (graag niet per mail).

 

7. Wij vragen u om op tijd te zijn voor uw afspraak.

Komen we bij u thuis, dan proberen wij uiteraard ook op tijd te komen. Wij vragen uw begrip dat het op drukke dagen iets uit kan lopen. Bij een vertraging van meer dan 20 minuten, bellen wij u .

 

Contact

 

8. U kunt u telefonisch aanmelden en telefonisch een bericht doorgeven. Omdat wij ook in de buitenpraktijk werken of aan het behandelen zijn, wordt de telefoon niet altijd opgenomen. Wij stellen het op prijs als u een bericht op het antwoordapparaat achterlaat. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.

Z.O.Z.

 

Huishoudelijke zaken

 

9. Binnen de praktijk dient ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.

 

10. De behandelruimte kunt u betreden met schoenen echter niet op de oefenmatten.

11. In de praktijk geldt een rookverbod.

 

12. Het nuttigen van etenswaren is niet toegestaan in de behandelruimte.

 

13. Tijdens de behandeling niet mobiel bellen.

 

14. Gelieve geen waardevolle spullen in uw jas of in de wachtruimte achter te laten. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan en/ of vermissing van bezittingen van bezoekers.

 

Financiële gang van zaken

 

15. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. Het eventueel overschrijden van het aantal behandelingen dat door uw zorgverzekeraar wordt vergoed is uw verantwoordelijkheid. Heeft u na het lezen specifieke vragen dan kunt u die bij ons stellen.

De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars. Wij declareren zoveel mogelijk rechtstreeks bij de zorgverzekeraars.

 

16. Bij bepaalde producten t.b.v. de behandeling zoals tape of meetbandjes rekenen wij de kostprijs aan u door.

 

Overig

 

17. De fysiotherapeuten zijn allen verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid.

De praktijk aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten die zich niet aan de instructies van de therapeut hebben gehouden.

 

18. Indien u opmerkingen, ideeën, etc. heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij het op prijs als u dit aan ons kenbaar maakt

 

19. Als u klachten heeft over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het fijn als u dit tijdig kenbaar maakt. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. Een folder hierover vindt u in de wachtkamer.

 

Wij zijn aangesloten bij de Klachtenregeling van het KNGF

Adresgegevens

Soesterweg 378
3812 BJ
Amersfoort

Tel: 033-461 66 07
info@fysiotherapie soesterweg.nl

  

Openingstijden

maandag 8:00 - 18:00 uur
dinsdag 8:30 tot 21:00
woensdag 9:00 tot 18:00
donderdag 8:00 tot 17:00
vrijdag 8:00 tot 18:00

Wij zijn dus ook op Dinsdag avond geopend

Ga naar boven