Een kind leert spelenderwijs zijn motoriek en zintuigen te ontwikkelen. Meestal gaat dat vanzelf. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of verloopt de ontwikkeling afwijkend. Bij baby’s kan zich dat uiten in: lage spierspanning, passiviteit, overstrekken, asymmetrisch bewegen, achterlopen qua motorische ontwikkeling.

Bij het wat oudere kind kan zich dat uiten in houterig/ onhandig bewegen, bewegingsangst, slappe lichaamshouding e.d. Vaak kan het kind het tempo op school niet bijbenen en valt het uit bij gymnastiek of heeft het schrijfproblemen.

Bij kinderen in de puberteit worden de klachten bij het bewegen vaak veroorzaakt door de snelle groei en andere fysieke  veranderingen.

Soms is de oorzaak duidelijk (bv aangeboren afwijkingen) soms is er geen oorzaak aan te wijzen. Door middel van onderzoek en tests probeer ik het probleem in kaart te brengen. Samen met de ouders wordt een behandelplan opgesteld. Ik werk nauw samen met anderen die bij het kind betrokken zijn zoals de leerkracht.

Als kinderfysiotherapeut ben ik geschoold op het gebied van medische en psychosociale kinderspecialismen, ontwikkelingspsychologie en pedagogiek.

 De behandeling:

De behandeling is er op  gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Als het kind beter gaat bewegen verbetert het zelfvertrouwen en kan het beter mee doen met andere kinderen.

Activiteiten die het  kind in zijn dagelijks  leven gebruikt, spelen  tijdens de behandeling een centrale  rol. De oefeningen worden spelenderwijs aangeboden.

Werkwijze

Bij de eerste afspraak zal een intake  en een onderzoek plaats vinden.

In de meeste gevallen zal ik ook gestandaardiseerde tests afnemen.

Zo krijg ik een volledig beeld van het motorisch niveau en de  problematiek.

De uitkomsten van het onderzoek bespreek ik met de ouders/verzorgers en we stellen  gezamenlijk een behandelplan op.

In veel gevallen zal het kind thuis ook oefeningen moeten doen. Het streven is om deze oefeningen in spelvorm aan te bieden zodat het  kind gemotiveerd blijft.

Het oefenmateriaal is speciaal afgestemd op kinderen en moet  het plezier in bewegen vergroten en bepaalde motorische functies aanspreken.

Bij baby’s bestaat  de behandeling vaak uit hanteringsadviezen (hoe kan ik mijn kind het beste vasthouden, optillen en dragen?) Maar ook uit spelletjes die, aangepast aan de  ontwikkelingsleeftijd van de baby, de motoriek verbeteren.

INDICATIES KINDERFYSIOTHERAPIE

 • Aangeboren afwijkingen, zoals open ruggetje, klompvoeten etc
 • Ademhalingsproblemen
 • ADHD
 • Asymmetrische zuigeling
 • Brachycephalie (plat achterhoofd)
 • CP (Cerebrale Parese)
 • DCD
 • ERBSE Parese (Obstetrische Plexus Brachialis Leasie)
 • Hoge of lage spierspanning (hyper-hypotonie, overstrekken)
 • Huilbaby’s
 • Houdingsafwijkingen
 • Houterige motoriek
 • Jeugdreuma
 • Klompvoetjes
 • Motorische en psychomotorische ontwikkelingsachterstand
 • Neurologische afwijkingen
 • Oncologie
 • Orthopedische klachten
 • PDD-NOS
 • Plagiocephalie (afgeplat achterhoofd)
 • Premature en dysmature baby’s
 • Schrijfmotoriek
 • Scoliose/ kyfose
 • Sensomotorische problemen
 • Spierziekten
 • Syndromen bv Down, Prader Willi, Sotos etc
 • Sportletsels
 • Voorkeurshouding

Samenwerking

Het spreekt vanzelf dat er nauw contact is met andere disciplines die bij uw kind betrokken zijn, zoals

 • arts/ specialist/ consultatiebureauarts/ jeugdarts
 • leerkracht/ remedial teacher/ evt. sportclub
 • logopedist/ ergotherapeut etc.

Meer lezen? www.kinderfysiotherapie.nl  of www.nvfk.nl

 

Adresgegevens

Soesterweg 378
3812 BJ
Amersfoort

Tel: 033-461 66 07
info@fysiotherapie soesterweg.nl

  

Openingstijden

maandag 8:00 - 18:00 uur
dinsdag 8:30 tot 21:00
woensdag 9:00 tot 18:00
donderdag 8:00 tot 17:00
vrijdag 8:00 tot 18:00

Wij zijn dus ook op Dinsdag avond geopend

Ga naar boven